Sidene lastes inn ...
Logg inn for å se sidene

Kirsti & Atle

14. oktober 2023
Høyvang

Program

Fredag 13. oktober

Vi legger opp til uformelt bli kjent-samvær på pub for dei som er i Hamar allereie fredagen.

Dei som ikkje vil tilbringa heile kvelden på pub har høve til få med seg ein innmari artig totning prøva å gjera narr av Hamar på ein kjærleg måte. Ken skal ha show i Hamar kulturhus (lenkje) før han trer inn i rolla som bryllaupsgjest på laurdagen. Bruda sine foreldre har allereie sikra seg billettar!

 

Laurdag 14. oktober

14:00 Vigsel, Høyvang selskapslokaler

Foto/sosialt/snacks

16:00* Middag - tapasbuffet

19:00* Kaffi og kaker

Fest - med karaoke i eiget rom

 

*Tentativt

Kontaktpersonar

Kontaktpersonar:
Me er meir glade i fest og song enn talar. Nokre få festtalar vil det likevel bli, dei det gjelder veit kven dei er. Skulle nokon elles ynskje å by på nokre få ord, toner eller andre kunstneriske uttrykk, tek de det med Kristian. Han er bror til brudgommen og går for å vera streng, men rettferdig. I alle fall streng. Tlf. 957 82 803, e-post kristian.myre@gmail.com.

 

Kirsti sin forlovar: Kari Gabrielsen - tlf: 404 71 833

Atle sin forlovar: Thomas Dickmann Haugvaldstad - tlf: 413 24 183

Karaoke-kurator: Tom Crocker -

Kake-koordinator: Herdis Øiseth - tlf: 482 33 101

Generelt

Det vil vera fri bar, med litt å velja i både med og utan alkohol. Me ber om at folk avstår frå brennevin før kakene. Det er høve for å nyta medbragt for dei som ynskjer det.

 

Spotify-liste der du kan leggja til dine musikkynskjer: Forslagsliste

 

Vi har booka rom til oss på Thon Partner Hotel Victoria Hamar, men både Scandic i Vangsvegen og Clarion Astoria er gode alternativ, så vidt me veit.

 

Meir informasjon kjem etterkvart.

Ynskjeliste

Me ynskjer oss kaker til kaffien. Viss du har lyst og høve til å ha med ei kake, send melding til kakekoordinator Herdis (tlf: 482 33 101) med namnet ditt og kva slags kake du vil laga.


Nokre av dykk kjem til å bli spurt om ei teneste og to i samband med sjølve organiseringa. Me set stor pris på hjelp.


Elles er me vaksne og har meir ting enn me treng. Det største ynskjet vårt er at flest mogleg av dykk kjem dykk på fest med minst mogleg stress, slik at de har masse krefter til overs til ein lang og god kveld.


Viss pengane brenn i lomma, kan de finna ei løysing på det her:

- United 24, offisiell innsamlings-plattform for Ukraina (lenke)

- Tax Justice Norge (taxjustice.no)

- Flyktninghjelpen (lenke)


Skulle de ha eit sterkt behov for å gi noko til oss i staden for eit velgjerdsformål, er bidrag til bryllaupsreise velkomne.

Me har ikkje tenkt å setja fram noko gåvebord, -liste eller den slags.