Logg inn for å se sidene
We are getting married!

Marcus & Ashley Rebecca

08. juli 2024 Limassol, Cyprus

Latest Update

Denne nettsiden er litt kronglete ved at det ikke er mulig å legge til en oversikt over hva som er lagt til av informasjon. For å se all tillagt informasjon må man fysisk blad nedover på siden. Skriver derfor en oversikt her over hva som er lagt til av informasjon på denne nettsiden og i hvilken rekkefølge // English: This website is a little difficult as there is not a possibility to make an overview over all information written on the website. In order to read all the information, you have to physical scroll down all the way on this page. Hence, a small overview is written below over what information that has been posted on the website and in which order.

1) What to Do in Cyprus? – new October 23rd
2) Transportation new October 23rd
3) Accommodation new October 23rd
4) Mediterranean special prices new October 23rd
5) Our Wedding: Save the Date – posted in August

 

What to Do in Cyprus?

[Posted October 23rd 2023 – English below]

Feriering på Kypros
Vi vet at flere av dere har tenkt til å kombinere bryllupet med sommerferie, og derfor tenkte vi å legge frem litt av hva Kypros har å by på! Nedenfor er en liste med aktiviteter vi selv har gjort på Kypros og aktiviteter/opplevelser vi ikke rakk sist gang, men som vi definitivt ønsker å gjøre neste sommer. Da vi var på Kypros i 2018 var vi i Ayia Napa-regionen som ligger 1.5time fra Limassol. Vi har personlig ikke vært på Limassol (enda!), men gleder oss da vi har hørt masse bra om området!

Praktisk informasjon om Kypros
Innreise: Man må ha gyldig pass for å reise til Kypros, men norske borgere (og alle EU-borgere) trenger ikke visum.

Bil: På Kypros kjører de på venstre side av veien, så ha det i bakhodet om du/dere tenker å leie bil! Sist så leide vi firhjuling sist for en dag, og jeg syntes det gikk helt greit å kjøre på "feil side" av veien.

Landegrense: Kypros har siden 1974 vært inndelt i en nordlig-del og en sørlig-del, hvor den sørlige er styrt av gresk-kyprioter mens den nordlige styres av tyrkisk-kyprioter. Begge sider er trygge, men det er grensekontroll samt visse begrensninger om hva som kan fraktes over grensene inkl. bruk av leiebil. Vi har kun besøkt den sørlige delen, og vil også det denne gangen – men det skal gå helt fint å besøke den nordlige delen om man ønsker å se litt av begge sidene av øyen. Regjeringen har mye nyttig informasjon på deres nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_kypros

Regioner vi anbefaler å besøke: Limassol-regionen (bryllupet finner sted), sørlige famagusta-regionen (Ayia Napa området) og Paphos-regionen.

Forslag på aktiviteter:

 • Stranden. Denne er kanskje åpenbar, men Kypros har mange flotte strender å by på og er omringet av krystallklart vann. Sist vi var på Kypros så tilbrakte vi mesteparten av tiden på Konnos Bay som lå rett ved hotellet vi var på den gang (vi bodde på Grecian Park, kan anbefales!). Konnos Bay ligger 1.5t biltur fra Limassol eller 10min biltur fra Ayia Napa.

 • Vannaktiviteter. F.eks. Vannscooter, kano-padling, kayak m.m.

 • Snorkling inkl. å snorkle med skilpadder!

 • Dykking. Det finnes mange steder å dykke på Kypros. Hvis du er en kvalifisert dykker, så kan du besøke det berømte undervanns museumet: Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa (MUSAN). Hvis du ikke er en kvalifisert dykker, så er det mange steder som tilbyr dykkekurs.

 • Surfing

 • Gå tur (hike) eller sykle

 • Ta kokkekurs. Visste du at Holloumi har patent i EU og kan derfor kun produseres enkelte steder på Kypros? Finnes flere kokkekurs hvor man kan lære blant annet med om Holloumi.

 • Båttur. Å dra på båttur er et must. Det finnes to "blå laguner": Ett i Cape Greco området og ett i Paphos-regionen (sistnevnte som er kjent for å hete "Blue lagoon".)

 • Vannparker. Gøy for både store og små.

 • Titalls arkeologoiske steder. Nedenfor hvor det står mer om de spesifikke regionene, er det nevnt spesifikke historiske plasser. I tillegg finnes det mange flotte gamlebyer og kirker, for de som liker å besøke det, rundt omkring på øyen.

 • Shopping. Vet flere er glad i det.

 • Vinsmaking. Finnes flere spennende vingårder på Kypros man kan besøke for vinsmaking!

 • Chille. Ta ferie og gjør absolutt ingenting! Les en bok, slapp av ved bassenget (om du har basseng der du har valgt å bo) og koble ut fra en stressende hverdag.


Noen av de ulike regionene:
Ayia Napa/Cape-greco: Det er et must å besøke nasjonalparken Cape Greco. Tusle rundt i parken på fot, lei en sykkel eller lei en firhjuling (nb. må ha bilsertifikat for å leie) og kjør rundt i nasjonalparken. Du kan også kjøre til Ayia Napa by, det tar cirka 15min med bil eller annen motorisert kjøretøy. I nasjonalparken kan du se flott natur, mange klippere (som man kan hoppe fra inn til havet, men vær forsiktig og følg retningslinjene!), besøk hav-grotter, dykking, snorkling, fisking, besøk Konnos-bay stranden (her har de også vannsport man kan leie), se solnedgangen m.m. Protaras green bay er også et sted i nærheten som er verdt et besøk, området er nemlig kjent for å ha skilpadder!

Ayia Napa sentrum/by: Vi testet ikke utelivet, men Ayia Napa er jo kjent for å være en party-by. Så for de av dere som ønsker nattlivet og nattklubber, da er byen vel verdt et besøk! Samtidig har byen mye annet å by på av restauranter, shopping og strender – så byen kan ha noe for alle.

Limassol: Limassol har mye å by på, og det er her bryllupet finner sted. Byen har flotte strender, mange historiske monumenter, men også moderne restauranter og et urbant uteliv. Historiske steder i området vi kan anbefale (og vil selv besøke): Curium Ancient Theater, Temple of Apollo Hylates og Aphrodite's Rock. Salt lake i Limassol er også kjent for å være et sted hvor flamingoer kan oppholde seg. Dette varierer på årstidene og har variert hvert år, men etter en del research så er det en sjanse for å se noen flamingoer også kan sees i juli.

Paphos (Pafos): En veldig historisk og kulturell by som har mye å by på. Must steder å besøke: Archaeological Site of the Tombs of the Kings, Paphos castle, Mosaics, blå lagune og Lara Bay (her kan du se skilpadder!) m.m.

Vi kan anbefale å ta en titt på www.tripadvisor.com og søk opp det spesifikke du potensielt er interessert i (eks. "Lara Bay"). På den måten kan du lese mer om stedet/aktiviteten/eventet, lese anmeldelse og se bilder. Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker noe hjelp! Legger også ved noen bilder nederst fra vår tur i 2018 på Kypros!

Stor klem
Traveling in Cyprus
We know that many of you have planned to combine the wedding with a summer vacation. That's why we would like to give you some information about what Cyprus has to offer! Below is a list of activities we have done ourselves in Cyprus and activities/experiences we didn\\\\\\\'t have time for last time, but that we will definitely prioritize next summer. When we were at Cyprus in 2018, we we were in the Ayia-Napa-region that lies 1.5 hours from Limassol. We have personally not been to Limassol (yet!), but we're looking forward to as we've heard great things about the region!

Practical information about Cyprus:
Entry to the country: You must have a valid passport to travel to Cyprus, but EU/EEA (EØS) residents does not need a visa. This includes Iceland, Sweden, Switzerland etc. As of now, U.S. citizens also do not need a tourist visa for stays under 90days.

Car: In Cyprus they drive on the left-hand side of the road, so keep that in mind if you're planning to rent a car and is used to drive on the right side of the road. However, last time we were there we rented a four-wheel drive for a day, and we found in unproblematic to drive on "the wrong side" (for us) of the road.

Borders within the country: Since 1974 Cyprus has been divided in two: A northern region occupied by the Turkish Cypriot community and a southern region occupied by the Greek Cypriot community. Both sides are considerable safe, but there is a border control in addition to some restrictions in terms of what can be transported over the borders, including the use of car rental. We have only visited the southern part, which we also will do this time – however it should be perfectly fine to also visit the northern part if you enjoy and would like to visit the whole island. The Norwegian government has useful information on their webpage (if unable to auto-translate and want to know what it says, let us know I will help).

Regions we recommend visiting: Limassol-region (where the wedding takes place), southern part of the famagusta-region (Ayia Napa region) and Paphos-region.

 

Activity suggestions:

 • The beach. This may be pretty obvious, but Cyprus has many beautiful beaches to offer, and the island is surrounded by crystal clear water. Last time we were on Cyprus we spent most of our time at Konnos Bay which was right next to our hotel we were at last time (we stayed at Grecian Park which we can recommend!). Konnos Bay is approximately a 1.5hour drive from Limassol or a 10min drive from Ayia Napa.

 • Water sports. E.g. Jet ski, canoeing, kayaking and more.

 • Snorkling inkl. snorkling with turtles!

 • Scuba-diving. There are many places to scuba dive around Cyprus. If you are qualified scuba-diver you may also visit the famous underwater museum: Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa (MUSAN). If you are not a qualified scuba diver there is many places where you can sign up to get learn how to scuba dive and to get your diving certificate!

 • Surfing

 • Hiking or bicycling  

 • Take a cooking class. Did you know that Holloumi is patented in the EU and is only produced n Cyprus? Take a cooking class if you would like to learn more about Holloumi.

 • Boattrip. To take a boattrip is a must. There are two "blue lagoons": One in the Cape-Greco region and one in the Paphos-region (the latter is the one that's know under the name 'Blue lagoon' in Cyprus – I know Iceland has the most beautiful and original one haha).

 • Waterparks. Fun for both young and old.

 • Numerous archaeological sites. Below, where it says more about the specific region, there is mentioned specific historical sites to visit. There is also many beautiful old towns and churches around the island, for those who like to visit such places.

 • Shopping. We know many enjoy shopping, there are many options.

 • Wine tasting. There are many exciting wine farms around Cyprus – worth a taste?

 • Chill & relax. Take a proper vacation by doing absolutely nothing ? Read a book, relax by the pool (if there is a pool where you're staying) and completely disconnect from the stressful daily life.Some of the regions:
Ayia Napa/Cape-greco: It is a must to visit the Cape Greco national park. Take a stroll around the park on foot, or rent a bicycle or a quad bike (you need a valid drivers licence to rent) and drive around the park. You can also drive to Ayia Napa city, it takes approximately 15 minutes with car or another motorised vehicle. In the national park you can see beautiful scenery, many cliffs (you can jump of from into the ocean, but be careful and follow the guidelines), watch the sunset, and so much more. Protaras green bay is also a place nearby that's worth a visit, the area is a known place for turtles to visit!

Ayia Napa city center: We haven't tested the nightlife, but Ayia Napa is know to be a party city. So for those of you who want a nighlife running around on nightclubs ? It's well worth a visit! At the same time, the city has also many other great things to offer: Restaurants, shopping and beaches – so the city can have something for everyone.

Limassol: Limassol has a lot to offer, and this is also where the wedding takes place. The city has many beautiful beaches, many historic monuments, but also modern restaurants and in general a urban nightlife. Historic sites which we can recommend (and will visit ourselves): Curium Ancient Theater, Temple of Apollo Hylates og Aphrodite's Rock. Salt lake in Limassol is also known to be a place where flamingoes spends there time, but it depends on the different seasons and has been a little different every year. According to the research we've done know, there might be a possibility to see flamingoes in the salt lake also in July.

Paphos (Pafos): A very historic and cultural city, which has a lot to offer. Must places to visit: Archaeological Site of the Tombs of the Kings, Paphos castle, Mosaics, blue lagoon and Lara Bay (here you can see turtles!) and more.

I can recommend checking out www.tripadvisor.com and search up the specific things you might be interested in (e.g. "Lara Bay"), so you can read more about the place/event/activity, read reviews and see pictures. Also, do not hesitant to let us know if you have any questions or would like som help!

xoxo

Transportation

Nb. Important Dates: July 7th–11th
Norwegian:
Ønsker man å delta på "alt", hold av datoene 7–11.juli. Ønsker man å ta del i "alt" direkte relatert til bryllupet, hold av datoene 7–9.juli. Mer informasjon står lenger ned på siden.
English: If you want to participate on "everything", save the dates July 7th–11th. If you would like to attend "everything" directly related to the wedding, save the dates July 7th–9th. More information is written further below.

 

[Posted October 23rd 2023 – English below]
Nå har flyrutene kommet!
Flyrutene til Norwegian og SAS er publisert, og bryllupet står som planlagt mandag 8.juli med rehearsal dinner søndag 7.juli. Det vil også trolig være en 
farewell-get-together dagen etter bryllupet, dvs. 9.juli. Flere detaljer om det vil fremkomme når alt er bestemt, trolig rundt nyåret og/eller på de offisielle invitasjonene som kommer våren\'24. Norwegian flyr direkte mellom Oslo Lufthavn og Kypros Larnaca hver tirsdag og lørdag. SAS flyr direkte mellom Oslo Lufthavn og Kypros Larnaca hver onsdag. Obs: Legg merke til at prisene kan være noe høyere ved bestilling av enkeltbillett fremfor tur/retur. Så skal du tur/retur med samme selskap kan det lønne seg å bestille det samtidig. 

Pris eksempel Norwegian LowFare med direktefly per i dag 22.10.2023: 

 • Utreise tirsdag 2.juli kl. 14:10, lander 19:45 i Kypros. Pris: 3199,- (med check-in bagasje 3669,-)

 • Utreise lørdag 6.juli kl. 14:10, lander 19:45 i Kypros. Pris: 2599,- (med check-in bagasje 3069,-)

 • Hjemreise tirsdag 9.juli kl. 20:30, lander 00:15 Oslo Lufthavn. Pris: 1715,- (med check-in bagasje 2185,-)

 • Hjemreise lørdag 13.juli kl. 20:30, lander 00:15 Oslo Lufthavn. Pris: 1915,- (med check-in bagasje 2385,-)


Pris eksempel SAS GO med direktefly per i dag 22.10.2023:

 • Utreise onsdag 3.juli kl. 06:00, lander 11:15 i Kypros. Pris: 3532,- (med check-in/SAS GO Smart 4350-)

 • Hjemreise onsdag 10.juli kl. 12:25, lander 16:10 iOslo Lufthavn. Pris: 1990,- (med check-in/SAS GO Smart 2521,-)


Les mer på www.norwegian.no & www.sas.no. Obs: Av erfaring så pleier det å komme kampanjer i løpet av høsten og vinteren, men man vet aldri. Prisene kan også stige jo nærmere avreise man er, men å bestille f.eks. rundt nyåret går nok helt fint. Vi som brudeparet ville ikke ta sjansen på å vente, så vi har alt bestilt for oss to ? 


Hvilken datoer bør vi reise? 

 • Reise kun for Bryllupet:  For dere som ønsker å reise kun for bryllupet, kan vi anbefale utreise lørdag 6.juli og hjemreise onsdag 10.juli (evt. tirsdag 9.juli). Agendaen for helgen er ikke helt satt, men det vil potensielt være en get-together dagen etter bryllupet (tirsdag 9.juli) rundt 14-tiden, som kan være hyggelig å få med seg.

 • Reise for Bryllupet + Felles aktiviteter: Vi, brudeparet, vil tilbringe flere dager etter bryllupet på Kypros med venner og familie som ønsker det. Med andre ord, vi vil ikke reise direkte på bryllupsreise alene. Vi ønsker å tilbringe mer tid sammen med de som har tatt seg tiden til å reise i bryllupet! Derfor planlegger vi å sette sammen noen aktiviteter for de som ønsker  å tilbringe mer tid sammen med oss/andre gjester også etter bryllupet, trolig den 10. og/eller 11.juli. Fullt forståelig om folk ønsker å være alene/kun tilbringe tid med sin lille gruppe, men muligheten vil i alle fall være der for de som ønsker! En av aktivitetene vi i hvert fall vil legge opp til om flere ønsker er båttur – vi gjorde dette sist gang vi på Kypros & det er et MUST.

 • "Egen ferie" (naturligvis): Hvis man ønsker å forlenge ferien, så er det et hav av muligheter. Flyene går, som nevnt over, direkte hver tirsdag, onsdag og lørdag – så her er det bare å velge ettersom hvor lang ferie du/dere vil ha.


 

Bare ta kontakt med Åshild (95791334) eller Ashley Rebecca (47389473) ved spørsmål!
The airplane tickets are here!
As noted earlier, we were not sure if the wedding would be the 7th or 8th of July due to not knowing the airplane schedule for 2024. Now Norwegian and SAS, which fly directly to/from Oslo and Cyprus (Larnaca), have published their summer routes for 2024. Conclusion: The wedding date will still be July 8th, with rehearsal dinner the day before (July 7th). There will also most likely be a farewell-get-together the day after the wedding, July 9th. More details will be given when more is decided, probably around New Years and/or on the official invitations being sent spring'24.

 

Which dates should we travel?

 • Travel for the Wedding only: For those of you who wish to only attend the wedding, we recommend to arrive July 6th and leave July 10th (or July 9th). It's not set in stone yet, but potentially there will be a get-together the day after the wedding (July 9th) around 2pm, which most likely will be nice to attend.

 • Travel for the Wedding + Joint activities: We, the wedding couple, will spend several days after the wedding to hang out with friends and family. In other words, we won't travel on a 'private honeymoon' right away – we want to spend time with those who travelled far for a couple more days! Therefore we are planning to put together some activities for those who want to spend more time with other people, most likely July 10th and/or 11th. Totally understandable if people want to be alone/only hang out with their small group post-wedding, but the option will at least be there for those who want to! One of these activities will at least be a boat trip – we did this the last time and it's a MUST whilst in Cyprus!

 • "Solo Vacation": If you would like to spend more days in Cyprus, we definitely recommend to at least spend a week there – more if you can!


In Norwegian above I've written about the different plane options from Oslo to/from Cyprus. For those of you who wish to attend the wedding directly from abroad (U.S., Iceland, Switzerland and more), please let us know and we will be more than happy to assist!

My (Ashley Rebecca) phone number is +47 47389473. I have WhatsApp for those of you abroad!

Accommodation

[Posted October 23rd 2023 – English below]

Hvor Overnatte?
Det er et hav av overnattingsmuligheter på Kypros. Byen bryllupet finner sted i Limassol, 45min unna Larnaca Internasjonal Lufthavn. Selve vielsen og bryllupsfesten finner sted på det eksklusive fem-stjerners hotellet Amara Hotell (www.amarahotel.com), men det er mange nærliggende overnattingsmuligheter. På mange av overnattingsstedene kan man reservere og betale ved ankomst. Vi anbefaler å reservere i god tid da prisene ofte stiger jo nærmere sommeren man kommer. Prisene listet opp under er basert på høysesong/datoene rundt bryllupet. Anbefaler også bruk av hotels.com: de har ofte kampanjer og du samler poeng. Samtidig sjekk også hotellet (hvis du/dere ender opp med det) da de ofte også har egne tilbud ved å bestille direkte fra deres hjemmeside.

Til informasjon: Åshild og familien jobber med å finne et feriehus/villa. Hvis noen andre familier ønsker å dele hus med dem, ta kontakt med Åshild. "Førstemann til mølla" prinsippet gjelder.

Listen under er en oversikt over forslag på overnattingssteder i nærheten av hvor bryllupet finner sted i ulike prisklasser. 
Hvis det er ønskelig for deg/din familie å bo på samme sted som andre gjester, kontakt Åshild (95791334) eller Ashley Rebecca (47389473) så kan vi informere om hvor andre har endt med å bo. Det kan jo være litt hyggelig om flere er samlet på samme sted, samtidig så har man forskjellige ønsker og behov. 


1. Leilighetshotell: Eden Beach Apartments
Standard: 3.5 stjerners leilighetshotell som ligger i Gamlebyen i Limassol. To strandbarer og ett utendørs basseng.
Inkl. frokost: Nei
Avstand fra Amara: 10.4km
Pris per natt for 2 voksne i en leilighet: kr. 1375,- 

2. Leilighet: Sanders Premier (Her finnes flere alternativer også med flere rom)
Standard: Leilighet med to soverom og to bad, plass til 6 personer.
Inkl. frokost: Nei
Avstand fra Amara: 10.3km
Pris per natt for 6 voksne i en leilighet: ca. 1900,-

3. Leilighet: Opera Exclusive Apartments
Standard: Leilighet på stranden
Inkl. frokost: Nei
Avstand fra Amara: 6.7km
Pris per natt for 2 voksne i en leilighet: ca. 2000,-

4. Hotell: Atlantica Bay Hotel 
Standard: 
4-stjerners eksklusivt adult-only hotell nær stranden. Høy score.
Inkl. frokost: Ja
Avstand fra Amara: 400m (kort gåavstand)
Pris per natt for 2 voksne i ett rom: 2150,-
Nettside: www.atlanticahotels.com/hotels-in-limassol/atlantica-bay-hotel

5. Hotell: Mediterranean Beach Hotel (søster-hotell til Amara hotellet)
Standard: 4-stjerners eksklusivt hotell på stranden med høy score
Inkl. frokost: Ja
Avstand fra Amara: 2.5km
Pris per natt for 2 voksne i ett rom: 2517,-
Nettside: www.medbeach.com
Annet: Her har allerede Åshild reservert rom til seg og sine, men vi venter også på svar i forhold til grupperabatter. Vi vil oppdatere teksten her når vi vet, men er du interessert i dette alternative ta gjerne direkte kontakt med Åshild.

6. Hotell: GrandResort by Leonardo Hotels
Standard: 5-stjerners eksklusivt hotell, høy score, på stranden med spa og utendørsbasseng.
Inkl. frokost: Ja
Avstand fra Amara: 850m (kort gåavstand)
Pris per natt for 2 voksne i ett rom: ca. 3000kr
Nettside: www.grandresort.com.cy


Det er jo selvsagt veldig hyggelig om flere bor samme sted, så når du/dere har landet på hvor dere skal bo under selve bryllupsdagene – gi Åshild eller Ashley Rebecca gjerne beskjed slik at vi vet hvor de fleste oppholder seg. I tillegg, hvis du reiser 'alene' og ønsker å dele et hotell rom eller leilighet med noen andre, gi oss også gjerne beskjed så hjelper vi gladelig med å organisere det! Om du/dere har øvrige spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

Vi gleder oss masse!
Marcus, Ashley Rebecca og bryllupsplanlegger/mor Åshild
Where to Stay?
There are several places to stay in Cyprus. The wedding is at the exclusive 5 star Amara Hotel, in Limassol, 45 minutes from the airport Larnaca International (www.amarahotel.com) There are many places to stay, and most places you can reserve and then pay at arrival. We recommend to reserve ahead of time, since the prices quite often increases closer to summer. The prices below is based on high season and dates around the wedding. We also recommend Hotels.com since they often have campaigns and you collect points. However, it can also be smart to check direct with the hotel/apartment, since they often also have their own prices/offers when you order directly at their homepage.

The list below will give an overview of accommodations in different price-ranges near where the wedding will take place. If you/your family would like to stay on the same place as other guest, contact Ashley Rebecca and I/we will inform you where people have decided to stay. We believe it would be nice and convenient if several people stayed at the same place. However, people have different needs and wishes, hence we have tried to find different recommendations.

1. Apartmenthotel: Eden Beach Apartments
Standard: 3.5 star apartment in old town of Limassol. Two bars and an outdoor swimming pool.
Breakfast: No
Distance from  Amara: 10.4km
Price per night per room for 2 adults: NOK 1375,-

2.Apartment: Sanders Premier
Standard: Apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms, can sleep up to 6 persons.r swimming pool.
Breakfast: No
Distance from  Amara: 10.4km
Price per night per room for 2 adults: NOK 1375,-


3. Apartment: Opera Exclusive Apartments
Standard: Apartment at the beach
Breakfast: No
Distance from  Amara: 6.7km
Price per night per room for 2 adults:NOK 2000,-

4. Hotel: Atlantica Bay Hotel 
Standard: 
4 star exclusive adult-only hotel close to the beach. High score.
Breakfast: Yes
Distance from Amara:400m (a short walk)
Price per night per room for 2 adults:NOK 2150,-
Webpage: www.atlanticahotels.com/hotels-in-limassol/atlantica-bay-hotel

5. Hotel: Mediterranean Beach Hotel (sister hotel  to Amara)
Standard: 4 star exclusive hotel at the beach, high score
Breakfast: Yes
Distance from Amara: 2.5km
Price per night per room for 2 adults:NOK 2517,-
Webpage: www.medbeach.com

6. Hotel: GrandResort by Leonardo Hotels
Standard: 5 star exclusive hotel at the beach, high score with spa and outdoor pool
Breakfast: Yes
Distance from Amara: 850m (short walk)
Price per night per room for 2 adults: ca. NOK 3000kr
Webpage: www.grandresort.com.cy

If you would like to live near by other guests, if you are traveling 'alone' and would like to share a hotel room or apartment with someone else and/or would like some more information/help, let us know and we will more than gladly help and inform you. You can contact me Ashley Rebecca (+47 47389473 – I'm on WhatsApp). 

We can't wait!
Marcus, Ashley Rebecca og wedding planner/mother Åshild

Mediterranean Special Prices

[Posted October 2023]

Norwegian: Nedenfor ligger prisene på Mediterranean hotel (søster-hotell til Amara) med bedriftspriser (tilbud vi har fått). Merk at om man bestiller før 28.februar 2024 får man ytterligere 15% rabatt av prisen under.

English: Below are the prices on the Mediterranean hotel (sister hotel to Amara) with corporate rates (discount we have gotten). Note that if you order before February 28th 2024, an additional 15% discount will be given on the prices below.


 Our Wedding: Save the Date

[Posted August 2023 – English below]
Kjære familie & venner,
Vi har gleden av å invitere dere til vårt bryllup på vakre Kypros 8. juli 2024, med rehearsal dinner den 7.juli. Offisiell invitasjon med detaljer, spørsmål om allergener, dresskode og RSVP vil komme på nyåret; for nå er det bare å holde av datoen. Kanskje dere har anledning til å kombinere sommerferien 2024 med vårt bryllup?

Hvorfor Kypros?
Vi ferierte på Kypros i 2018 og har lengtet tilbake siden. Vi begge elsker å reise, og Kypros er den perfekte destinasjonen uten for lang reisevei, og er omringet av Middelhavet med krystallklart vann med 27+ grader, rik på sol og har nydelig mat. Vi gleder oss til at dere opplever perlen Kypros sammen med oss!

Hva med transport & losji?
Reise og overnatting dekkes av den enkelte, men vi er i dialog med flere hoteller samt leilighetskomplekser for å få gode priser gjester kan benytte seg av. Norwegian og SAS flyr direkte til Cyprus fra Oslo, men flyrutene for juli’24 publiseres trolig først i november 2023. Så fort vi vet flyruter vil vi oppdatere denne siden med anbefalinger om transport. Merk at om flyrutene endres drastisk fra årets flyruter, kan det være at bryllupet fremskyndes en dag til 6–7.juli 2024. Dette vil i såfall fremkomme på den offisielle invitasjonen på nyåret og her på nettsiden.

Hvem er invitert?
Navn fremkommet på invitasjonen og spedbarn er invitert.

Vi gleder oss masse og håper hver og en av dere har anledning og lyst til å komme. Vi ønsker også å understreke at vi forventer ingen gaver – det er en gave i seg selv om dere har muligheten til å komme!


Stor klem,
Marcus & Ashley RebeccaDear family & friends,
We have the pleasure to invite you to our wedding in beautiful Cyprus July 8th 2024, with rehersal dinner July 7th. An official invitation will be sent out in the new year with more details, questions surrounding allergens, dress code and RSVP. As of now you just have to save the date! Perhaps you have the opportunity to combine you summer holidays 2024 with our wedding?


Why Cyprus?
We holidayed in Cyprus in 2018, and we’ve been longing to return ever since. We both love to travel, and Cyprus is the perfect destination without too long of a journey (for those living in Norway). The island is surrounded by sunshine, the Mediterranean Sea with its crystal clear waters with 27+ degrees celcius (81 degrees Fahrenheit) and delicious food. We look forward to you experiencing the pearl of Cyprus with us!


What about transportation and accommodation?
Travel and accommodation is covered by each individual/family, but we are in dialogue with several hotels and apartment complexes to get better rates which guests may use. Both SAS and Norwegian flies directly from Oslo to Cyprus, however the flight routes for July’24 will most likely not get published until November 2023. As soon as we know more about transportation options, we will update this website with recommendations. For those perhaps travelling from other countries, please contact us if you need help or tips concerning this matter. Please also note that if the flight routes from Norway change drastically from this year’s flight routes, the wedding may be pushed forwards by one day to July 6–7th 2024. If this were to happen, the change will appear both on the formal invitation and here on this website.


Who is invited?
The names written on the invitation and infants are invited.


We are very excited, and are hoping that each and every one of you have the opportunity and desire to come. We also wish to emphasize that we do not expect any gifts – it’s a gift itself if you are able to make it!


Lots of love,
Marcus & Ashley Rebecca

Skriv en hilsen (Write a greeting)