Marie & Kalle

15. juni 2019
Borgund kyrkje/stavkyrkje

Gåveynskjer

At dykk kjem er gåve nok i seg sjølv!


Om dykk likevel vil gi oss ei gåve ynskjer me oss pengar til bryllaupsreise, me har oppretta ein eigen kjærleikskonto for det. Kontonummer: 1214.75.09853.


Me har også oppretta ynskjeliste på TilbordsKitchn og Christiania glassmagasin (linken fungerar på mobil, eller søk opp på CG sine nettsidar)