Sang & tale til bryllupet -skrive selv eller få hjelp?

Sang & tale til bryllupet -skrive selv eller få hjelp?

Mange sliter med å få ordene ned på papiret, og kravet om å lage en tale eller sang henger gjerne som en mørk, tung sky over tilværelsen i måneder før bryllupet.

Siden det er viktig at talen eller sangen er personlig, er det mange som ikke vil be utenforstående om hjelp. De prøver i det lengste å skrive talen/sangen selv – til tross for at de ikke har trening i å lage taler/sanger.
skrive_sanger_tale_selv

Men vil eksperthjelp virkelig føre til at talen/sangen blir upersonlig?

Vi som skriver for andre, opplever ikke at dette er tilfellet – tvert imot. En tale kan faktisk bli enda mer personlig når du får hjelp til å skrive den. Tenk på alt det du strever med å uttrykke, og som du kanskje ikke klarer å få sagt fordi du ikke finner de rette ordene eller føler at det er vanskelig å flette dette inn i talen!
Vi som skriver for andre kan hjelpe deg med å få uttrykt det som du ønsker å si – og det som er det beste, er at talen egentlig blir din fra begynnelse til slutt. For det er du som bestemmer innholdet i talen. Det er du som bearbeider talen etterpå slik at den passer til din språkdrakt – og det er du som framfører talen med dine egne ord.
Det eneste du har fått hjelp til, er gode forslag til hvordan talen kan bli.
Når det gjelder sanger, er det du som bestemmer innhold og melodi, og her er det ikke meningen at du skal redigere det ferdige produktet. Siden mange sangskrivere jobber med sangen til du er fornøyd, risikerer du ikke å måtte framlegge et produkt som du ikke føler er ditt.
Når du skal velge skribent, er det lurt å lese nøye det han/hun har skrevet på nettstedet sitt. Her kan du få en fornemmelse av kvaliteten på det som skrives, og det er ikke til å underslå at dette varierer meget.
Noen selger ferdige sanger, og her er det utrolig mye dårlig. Sjekk sangen nøye før du kjøper, og dersom du er tonedøv, bør du få noen til å synge gjennom sangen før du bestemmer deg for å kjøpe.
Uansett hva du velger å gjøre, så må du ikke glemme at det er ingen som forventer at du holder en perfekt tale eller at sangen ikke halter.
Lykke til!
Besøk oss på:
www.1001sang.no

Hjemmeside

Gjesteliste

Bordkart

App

Budsjett

Send SMS

Leverandører

Huskeliste

Monogram